מיומנויות למורה לאזרחות

חינוך לאזרחות הוא תהליך הכרחי בחברה דמוקרטית. הזיקה בין אזרחות לחינוך היא מהותית-ערכית, שכן היא מושתתת על תפיסת החינוך כאחד מערכי היסוד של הרעיון הדמוקרטי. רק באמצעות הוראה סדירה ומובנית, המשלבת תהליכים חינוכיים-התנסותיים פעילים לצד ידע מאורגן ומבוסס, ניתן להקנות את המיומנויות הדרושות לחיים בחברה דמוקרטית ולטפח אדם ואזרח הרוצה לחיות בחברה זאת ולהתנהג על פי ערכיה ועקרונותיה.
לשם כך, על המורה לאזרחות לשלוט במגוון רחב של מיומנויות דידקטיות ולצידן מיומנויות חברתיות-רגשיות.

מיומנויות דידקטיות

החינוך לאזרחות במסגרת שיעורי האזרחות נועד להקנות ידע אודות המשטר והחברה בישראל ולטפח אזרחים אוטונומיים ובעלי ערכים – המסוגלים להפעיל שיקול דעת וחשיבה ביקורתית, המסוגלים לשפוט ולהכריע בשאלות חברתיות ופוליטיות על פי כללי משחק מוסכמים, כשהם מתבססים על ידע וערכים שמבטאים את אופי המדינה, וכן בעלי רגישות חברתית, הנוקטים יָזמה למעורבות אזרחית; פעילים ואחראים, הנושאים באחריות לנעשה בקהילה ובמדינה ובאחריות אישית להחלטותיהם ולפעולותיהם.

מיומנויות חברתיות-רגשיות

מורים לאזרחות עוסקים בסוגיות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית, המעוררות אצל התלמידים תגובות רגשיות שונות כגון כעס, שנאה ופחד. דיונים בנושאים שנויים במחלוקת עלולים לעורר חוסר כבוד בין התלמידים ואף לגרום לסתימת פיות. מורים לאזרחות מעידים גם על תופעות כמו גזענות ושנאת האחר בדיונים העוסקים בקבוצות השונות בחברה הישראלית. לכן מיומנויות רגשיות-חברתיות, החשובות למורים בכלל, משמעותיות למורים לאזרחות בפרט.