מיומנויות חברתיות-רגשיות

מורים לאזרחות עוסקים בסוגיות שנויות במחלוקת בחברה הישראלית, המעוררות אצל התלמידים תגובות רגשיות שונות כגון כעס, שנאה ופחד. דיונים בנושאים שנויים במחלוקת עלולים לעורר חוסר כבוד בין התלמידים ואף לגרום לסתימת פיות. מורים לאזרחות מעידים גם על תופעות כמו גזענות ושנאת האחר בדיונים העוסקים בקבוצות השונות בחברה הישראלית. לכן מיומנויות רגשיות-חברתיות, החשובות למורים בכלל, משמעותיות למורים לאזרחות בפרט:
• ניהול דיון מכבד בכיתה
• התמודדות עם גזענות
• מניעת גזענות
• טיפוח אמפתיה בין קבוצות
• קידום תחושה של ביטחון בזהות של כל תלמיד
• קבלת האחר
• עיסוק בסוגיות מגדריות
• פתרון סכסוכים
• התמודדות עם סוגיות שנויות במחלוקת