מטלת ביצוע

הגדרת בעיה אזרחית

סקירת ספרות: איתור מידע

סקירת ספרות: מיזוג מידע

איסוף מידע מהשטח

הצגת המידע וניתוחו

טיעון ופתרונות

תוצר אזרחי

הגדרת בעיה אזרחית

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

סקירת ספרות: איתור מידע

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

סקירת ספרות: מיזוג מידע

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

איסוף מידע מהשטח

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

הצגת המידע וניתוחו

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

טיעון ופתרונות

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

תוצר אזרחי

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...