מטלת ביצוע – למורים

איך מנחים את כתיבת מטלת הביצוע בכיתה?
באילו עזרים כדאי להשתמש בכל שלב?
כיצד נותנים לתלמידים משוב ומעריכים את עבודתם?

בדף זה תוכלו למצוא תשובות לשאלות אלו ולעוד רבות נוספות!

לחצו על השלבים השונים של המטלה על מנת לצפות בעזרי הנחיה והערכה מגוונים: מצגות, מאגרי משאבים, טפסים ומחוונים.

ב"עזרים נוספים" תוכלו למצוא משאבי הנחיה ומשוב כלליים אשר רלוונטיים לשלבים שונים בעבודה.