מטלות ביצוע משותפות – גבעת חביבה

הגדרת בעיה אזרחית2

סקירת ספרות: איתור מידע2

סקירת ספרות: מיזוג מידע2

איסוף מידע מהשטח2

הצגת המידע וניתוחו2

טיעון ופתרונות2

תוצר אזרחי2

הגדרת בעיה אזרחית2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

סקירת ספרות: איתור מידע2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

סקירת ספרות: מיזוג מידע2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

איסוף מידע מהשטח2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

הצגת המידע וניתוחו2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

טיעון ופתרונות2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...

תוצר אזרחי2

 • פתיחה
 • הנחיות
 • דוגמאות ועזרים
 • ודאו ש...

פתיחה

הנחיות

דוגמאות ועזרים

ודאו ש...