חמש יחידות אזרחות בתיכון הווירטואלי

site-logo

אודות הרחבת לימודי אזרחות בתיכון הווירטואלי

חיים משותפיםלימודי האזרחות אשר נלמדים כלימודי חובה בהיקף של 2 יחידות לימוד (יח"ל) ניתנים להרחבה להיקף של 5 יח"ל. הרחבה זו מורכבת משתי יחידות עיוניות ומיחידה של "מיזם" – מטלת ביצוע המשלבת אזרחות פעילה. במסגרת בית הספר לא תמיד מתאפשר לתלמידים להגביר את לימודי האזרחות ולהעמיק את ידיעותיהם בסוגיות בנושאי החברה הישראלית, דת ומדינה והערבים אזרחי ישראל.

תלמידים המעוניינים בלימודים אלו יכולים להצטרף בכיתה י"א לכיתה מקוונת ארצית באזרחות מורחב. כיתה זו תפעל במסגרת התיכון הווירטואלי, בשיתוף פעולה בין משרד החינוך – האגף לחינוך על יסודי, הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך ומטח. התלמידים לומדים במשך שנתיים (י"א-י"ב) את נושאי הלימוד של 3 יחידות ההרחבה באזרחות, ובסיום הלמידה יהיו זכאים ל-5 יחידות באזרחות (בשקלול עם יחידות החובה שיילמדו בביה"ס).

בכיתה הווירטואלית לומדים יחד תלמידים מכלל המגזרים בישראל: החינוך הממלכתי (יהודי וערבי) והחינוך הממלכתי-דתי. מפגש זה בין תלמידים ממגזרים שונים מעורר עניין רב בקרב הלומדים והוא מהווה הזדמנות למפגש ושיחה בנושא האתגרים וההזדמנויות של חיים משותפים במדינה יהודית ודמוקרטית.  את הכיתה מלווים מורים מהממלכתי כללי; יהודי וערבי, ומהממלכתי–דתי. הלימודים מתקיימים בשפה העברית, תוך ליווי והתאמות לדוברי ערבית.

הלימודים בכיתה מקוונים בעיקרם ומתבססים על מפגש מקוון (סינכרוני) אחד מדי שבוע אחה"צ ועל למידה עצמית בסביבה מקוונת. הלימודים מתקיימים בין החודשים ספטמבר-אפריל, ותלמידי הכיתה נפגשים פנים-אל-פנים שלוש פעמים במהלך השנה.

הציון בכיתה הווירטואלית מבוסס על הערכה חלופית במסגרתה כל תלמיד מבצע ומגיש במהלך השנה משימות דיגיטליות שונות, ובסופה מתקיימת בחינת בגרות.

מבנה הלימודים

שנה ראשונה (כיתה י"א)

אתגר הרווחה

בשנת הלימודים הראשונה מעמיקים התלמידים בסוגיות של רווחה ולומדים יחידה בנושא "מדיניות כלכלית-חברתית בישראל" אשר מבוססת על הספר "אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית" בהוצאת מטח.

שנה שניה (כיתה י"ב)

בשנת הלימודים השניה עוסקים התלמידים במיעוטים בישראל ולומדים יחידה בנושא "החברה הערבית בישראל" אשר כוללת גם הרחבות אודות מיעוטים לאומיים ודתיים בישראל, ערבים ויהודים כאחד.

במקביל מבצעים התלמידים בשנה זו מיזם אזרחי בקבוצות, במסגרתו הם בוחרים בעיה אזרחית, חוקרים אותה ופועלים לפתרונה.


להורדת "קול קורא" למורים ורכזי מקצוע לחצו כאן.

להרשמה ולמידע נוסף אודות התיכון הווירטואלי לחצו כאן.


התוכנית מתאפשרת תודות לתרומה נדיבה של קרן אבי-חי ושגרירות ארה"ב בישראל.