דוגמאות למשימות הערכה חלופית

הערכה חלופית הינה אופן הערכה שונה לתהליכי ההערכה המסורתיים המתבטאים לרוב בבחינות. הערכה חלופית בודקת את יכולתם של התלמידים ליישם את הידע, המיומנויות והכישורים שרכשו בתנאים הרלוונטיים ל"עולם האמיתי". ייחודה של ההערכה החלופית הוא בכך שניתנת לתלמיד הערכה עשירה ומקיפה המתייחסת לתהליך בנוסף לתוצר, שכן ההערכה נתפסת כתהליך מתמשך המהווה חלק בלתי מנותק ממהלך הלמידה. הערכה חלופית מתמקדת באופן שבו עושה התלמיד שימוש במידע ומעבד אותו.

בדף זה רוכזו דוגמאות למשימות הערכה חלופית. הפעילויות מדגימות למידה בדרכים מגוונות ויצירת תוצרי למידה שונים ויחודיים. את כל התוצרים ניתן לבצע באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים, אך גם בעזרת כלים פשוטים יותר, הכל בהתאם לכיתה וליכולותיה. ניתן להשתמש במשימות כמלוות למידה או בסיכום של מהלך.

על מנת לגוון להרחיב את סל המיומנויות מומלץ לתת ללומדים להתנסות הן בעבודה בזוגות או קבוצות והן בעבודת יחיד, ולהשתמש בהערכת מורה אך גם בהערכת עמיתים ובהערכה עצמית.

(תמונות: Venimo/ shutterstock.com)

דוגמאות למשימות הערכה חלופית