מאבק בגזענות כנגד ישראלים יוצאי אתיופיה

תמונה: דוג'רית/ויקימדיה, CC BY-SA 4.0

תמונה: דוג'רית/ויקימדיה, CC BY-SA 4.0

בעקבות הגזענות והאפליה מהן סובלים ישראלים יוצאי אתיופיה וההפגנות בנושא, מוצעות מספר פעילויות לעיסוק בנושא.

מומלץ להשתמש בפעילויות כהקדמה או כסיכום לדיון שיתבסס על הנקודות הבאות:

  • בני העדה האתיופית טוענים שהם סובלים מלעג ומהערות פוגעניות, ושבני נוער הופכים לחשודים מיידיים בגלל היותם אתיופים. כיצד חש אדם במצב כזה?
  • אילו זכויות אדם וערכים דמוקרטיים נפגעים כתוצאה מיחס גזעני ומפלה?
  • מדוע לדעתכם למה אנשים נוהגים בגזענות?
  • האם נתקלתם בגזענות בכל צורה שהיא, ובמיוחד כלפי אתיופים? אם כן, איפה וכלפי מי? מה חשבתם ומה הרגשתם כלפי זה?
  • למה חשוב להילחם בגזענות?
  • אחד המפגינים אמר: "אנחנו האנשים השקופים… מתייחסים אלינו כגזע נחות". למה לדעתכם הוא מתכוון בדבריו? למה הכוונה ב'אנשים שקופים'?
  • חלק מהמפגינים נהגו באלימות פיזית כלפי השוטרים: יידו אבנים, השליכו בקבוקים לעבר השוטרים, ואחרים אף ירקו לעברם. מה דעתכם על התנהגות זו? האם יש לה מקום בנסיבות של ההפגנה?
  • איך לדעתכם יכלו המפגינים להעביר את המסר שלהם למנהיגות בלי להיגרר לאלימות פיזית?

לחצו על הפעילויות שלהלן לכניסה אליהן.